FORCE Kft.

emléma

tartalomjegyzék

Bemutatkozik a Force Kft.

A Force Kft.-t 1991. június 24-én alapította néhány építőipari szakember, akik hosszabb-rövidebb nagyvállalati gyakorlattal a hátuk mögött úgy vélték: a megváltozott gazdálkodási feltételek, a kialakuló piaci viszonyok között a kisebb szervezet a nagyvállalatnál versenyképesebben vállalkozhat különféle közműépítési és mélyépítési munkák tervezésére, szervezésére és kivitelezésére Gyorsabban lehetnek a végerhajtásban, rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a megrendelő kivánságaihoz, ráadásul a működésük is olcsóbb.

markoló


1991 nyarán a Force Kft. alapítói egymillió forintot helyeztek el a társaság törzstôkéjeként. Ezenkívül nem volt más vagyonuk, mint a szaktudásuk és hozzá az az egészséges önbizalom, amely nélkül vállalkozásba fogni lehet ugyan, de nem nagyon érdemes. Az alapítás óta többször emelték már a törzstôkét — legutóbb az 1995. június 20-i taggyělési határozattal, 10 millió forintra. Amíg induláskor a társaság kizárólag bérelt munkagépekre volt utalva, most már saját, fejlődő gépparkjuk is van. Többek között egy 8 tonnás autódarut, öt nagy teljesítményű földmunkagépet, vibrohengereket, kompresszorokat, dízel hegesztőgépeket mondhatnak magukénak. Nyereségük tetemes hányadát ugyanis az eszközállományuk gyarapítására fordították.

markoló markoló


Jól képzett munkatársi gárda

Azt, hogy mire képes egy komplex építési és szerelési szolgáltatásokat nyújtó cég, hogy milyen színvonalat tud megrendelőinek garantálni, azt nem csak a vagyona, nem csak a gépparkja, hanem mindenekelött munkatársainak tudása és e tudás gyakorlati alkalmazása határozza meg. A hozzáértő és elkötelezett munkatársi gárda létrehozásában 1993 májusában tettek figyelemre méltó előrelépést. Az addig csupán néhány fős létszámukat egy csapásra 40 fölé emelték. A Mélyépítő Rt. ebben az időben megszünt technológiai részlegéből vették át a Force Kft. állományába az ott szabaddá vált, felsőfokú végzettségű műszakiak és szakmunkások egy részét. Ennek is köszönhető, hogy a Force Kft. jelenlegi csapatában 10 nemzetközi (TÜV) minősítésű hegesztő dolgozik.

markoló markoló markoló markoló markoló


Mire vállalkozik a FORCE Kft.?

- Közměvek komplett kivitelezésére, legyen szó akár víz-, csatorna-, távhô- vagy bármilyen szénhidrogéntermék - vezetékrôl, akár villamos, hírközlési, telemechanikai vezetékekrôl és rendszerekrôl. - Kazánházak, hôközpontok; gáznyomás-szabályozók és átadó állomások építésére és szerelésére - Utak; vízi, közlekedési és vasúti mětárgyak; hidak építésére, tér- és díszburkolatok készítésére; föld munkára- egyszóval bárminemě mélyépítési munkára - Magasépítésre Emellett kívánságra vállalják minden fent felsorolt tevékenységgel kapcsolatban a szükséges tervek elkészítését és engedélyeztetését is.

markoló markoló

markoló markoló

markoló markoló


Mi a Force Kft. erőssége?

A főbb tevékenységi területeken belül a legnagyobb erősségük a kőolajtermék-, valamint a gáz- és távhővezetékek építése és technológiai szerelése. Vállalásaikban a feladat komplex megoldására helyezik a hangsúlyt, azaz a kivitelezéssel kapcsolatos minden részmunkát elvégeznek. Az ilyen jellegü megrendeléseknél a kifogástalan kivitelezés mellett az is lényeges szempontja a megbízónak, hogy a munkavégzés a lehető legkisebb fennakadást okozza a forgalomban. A Force Kft. munkatársai messzemenően alkalmazkodnak ehhez az igényhez. Munkaszervezési gyakorlatuk képessé teszi őket, hogy megfeleljenek e kívánalmaknak. A budai Várban például úgy tudták átépíteni a távhővezetéket, hogy a munka miatt legfeljebb negyedórás időszakokra kellett leállítani az utcai közlekedést.

markoló markoló

markoló


Földgáz- és termékvezetéken köztudo-másúan még napokra sem állhat le a szállítás. Amikor 1995 augusztusában a MOL Rt. Adony és Kereszthegy közötti 400 mm-es vezetékét építették át egyetlen napon, délelött 11-tôl készítettek el 8 átkötést. Az egyes átkötések helye között több kilométeres távolság volt. Este10 órakor azonban már ismét áramolhatott a gáz a vezetéken.

markoló


Jövőkép

A szakma igen erős középvállalata akarunk lenni. E cél elérése végett mindenekelőtt a megszerzett szakmai képzettség magas szinten tartására, az új technológiák megismerésére és megismertetésére összpontosítunk. Eközben folytatjuk termelőeszköz-állományunk ésszerü gyarapítását. Elengedhetetlen a piaci munka, a marketing erősítése is. A legfontosabb hazai megbízókkal, köztük a nagy közszolgáltatókkal és az önkormányzatokkal kialakult jó kapcsolatok megőrzése mellett bővíteni kívánjuk a megrendelők körét, és erősíteni szeretnénk a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést a nagy fővállalkozó cégekkel. Az effajta együttműködés olyan projektek meg-valósításában való részvételt is lehetővé tesz számunkra, amelyre anyagi erőink korlátai miatt egymagunkban nem vállalkozhatunk. Eddigi pályafutásunk során csak Magyarország területén tevékenykedtünk fővállalkozóként, generálkivitelezőként és alvállalkozóként egyaránt. Ma azonban már ahhoz is elég erőt érzünk magunkban, hogy túllépjünk az ország határain. Ennek megfelelően terveink között szerepel a külföldi kivitelezési vállalkozás is.

markoló


Ormoshegyi Ottó ügyvezető, okl. mélyépítô üzemmérnök

Szabó Károly ügyvezető, okl. építômérnök
This page is maintained by Csaba Szabo
Last modified on April 28. 2006